สำหรับผู้รักธรรมชาติ เรามีเต็นท์หลายขนาดไว้บริการตั้งแต่ 2-6 ท่าน มีห้องน้ำให้บริการแยก ชาย-หญิง

ท่านละ 200 บาท
พร้อมอาหารเช้า
Contact to Reserve

กรณีนำเต๊นท์มาเอง
คิดค่าบริการท่านละ 150 บาทพร้อมอาหารเช้า

การเลื่อนหรือยกเลิกการเข้าพัก
กรณีแจ้งเลื่อนหรือยกเลิกล่วงหน้าก่อนการเข้าพัก 15 วันขึ้นไป หัก 50% ของเงินจอง
ต่ำกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินจองทั้งหมด
 
 
Copyright 2006-2007©Khaokhocountryhome.com. All rights reserved.
Designed By Activeyes.net